גיליון מספר 1, 2008: 1945 - זיכרונות מלחמה

1. פתח דבר למהדורה הראשונה.

2. הקדמת העורכים.

3. פרנץ מצייבסקי: ארץ ללא זיכרון: היעדר האבל על המתים בגרמניה שלאחר המלחמה, עמ' 2-9.

4. האבו קנוך: החיפוש אחר אותנטיות זיכרון, רגשות ועדויות בגרמניה של היום, עמ' 10-23.

5. בוגדאן מוסיאל: שחרור או כיבוש - ה-8 וה-9 במאי 1945 בתרבות הזיכרון בגרמניה, פולין ורוסיה הלבנה, עמ' 24-31.

6. ביאטה קוזמלה: ניסויים בפיוס גטו לודז' כאתר זיכרון בתרבות הזיכרון של מזרח גרמניה, עמ' 32-45.

7. אנגליקה קים: מלחמת העולם השנייה והשואה בתרבות הזיכרון של מזרח גרמניה, עמ' 46-59.

8. נתן שניידר: אירופיזציה של הזיכרון, עמ' 60-63.

9. דן דינר: כושר ההבחנה על אושוויץ ודרזדן, עמ' 64-69.

10. אהרן שי: מלחמת סין יפן השנייה ומלחמת העולם השנייה, עמ' 70-75.

11. עלי איגמן: בעקבות ההיסטוריה בסיפורת המוקדמת של אייטמטוב, עמ' 76-87.

12. עומר קאמיל: האינטלקטואלים הערבים והשואה, עמ' 88-97.

13. אנדריי מרקוביץ: סיפורה של מצבת הזיכרון לחללי מלחמת העולם השניייה בוושינגטון, עמ' 98-107.

14. מרי לואיז רוברטס: מיתוס הלוחמים הגבריים, עמ' 108-122.

15. אנגלית.