גיליון מספר 3, 2010: אקולוגיה

1. הקדמת העורך, עמ' 7-18.

2. פרנק איקטר: בעקבות התנועה האבודה לאיכות הסביבה, או: האם התנועה האקולוגית היא מיתוס מודרני? עמ' 19-38.

3. אנטה פויגט: הגנת הטבע בגרמניה: ממטלה תרבותית לאקולוגיה יישומית – וחוזר חלילה? עמ' 39-64.

4. מרקוס שוורצר: מ'נופי ירח' לחזון של אזור אגמים חדש – פרשנויות ומחלוקות בשיח על תכנון נוף אזור הכרייה הישן במזרח גרמניה, 65-86.

5. יצחק בנימיני: 'ארורה האדמה, בעבורך': פירוש לסיפורי הבריאה בספר בראשית, עמ' 87-116. 

6. דליה מרקוביץ': מעברים, עמ' 117-138.

7. שלמה לוטן: בין המזרח הפרנקי לבין הארצות הבלטיות – הבדלים בדרכי פעילותם הצבאית של חברי המסדר הטבטוני בגבולות הנצרות, עמ' 139-156.

8. אילן גור-זאב: עידן המהירויות הגבוהות וההיסטוריה של החינוך ההומניסטי: בדרך להשמדתה העצמית של האנושות או לנומדיות המאושרת של מאלתר-התמיד? עמ' 157-190.

9. שולה וולקוב: ביקורת על מאמרו של אבנר דינור: "משני צדי המקף: התרבות היהודית-גרמנית-אוניברסלית-לאומית ופוסט-קולוניאליזם", עמ' 191-196.

10. אנגלית.