קול קורא למאמרים ולביקורות

טבור – כתב עת למחשבה והיסטוריה אירופית: קול קורא להגשת מאמרים

טבור הוא כתב עת לענייני היסטוריה, חברה, תרבות והגות של מרכז אירופה, המתפרסם פעם בשנה בחסות מרכז קבנר להיסטוריה גרמנית.

חוקרים ותיקים וצעירים מוזמנים לשלוח מאמרים לפרסום לכתובת הדואר האלקטרוני: koebner.yearbook@gmail.com

קבלת המאמרים כפופה להליך שיפוט כמקובל בכתבי עת אקדמיים.

עורכים: עופר אשכנזי ונדן פלדמן

מנהל הפקה: מתיאס שמידט

דואר אלקטרוני: koebner.yearbook@gmail.com

אתר הבית: http://koebner.huji.ac.il/

*הודעה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד