קול קורא למאמרים ולביקורות

טבור – כתב עת למחשבה והיסטוריה אירופית: קול קורא להגשת מאמרים

טבור הוא כתב עת לענייני היסטוריה, חברה, תרבות והגות של מרכז אירופה, המתפרסם פעם בשנה בחסות מרכז קבנר להיסטוריה גרמנית.

לקראת פרסום גיליון מספר 9 בשנת 2018 מוזמנים סטודנטים, חוקרים בתחילת דרכם וחוקרים ותיקים לשלוח מאמרים למערכת בעברית בכל נושא הקשור להיסטוריה אירופית ובכל תקופה הקשורה להיסטוריה אירופית. נשמח במיוחד למאמרים בתחום ההיסטוריה האינטלקטואלית, העוסקים בשאלות הקשורות להוגים יהודים-גרמנים בעידן המודרני. ואולם, חוקרים המתמחים בתחומים אחרים ובתקופות אחרות מוזמנים לשלוח מאמרים פרי עטם לכתב העת.

אורך כל מאמר לא יעלה על 8,000 מלים. את המאמרים יש לשלוח לכתובת הבאה: koebner.yearbook@gmail.com

הדד ליין לשליחת המאמרים לגיליון מספר 9 הוא: 16.5.18. מאמרים שיישלחו לאחר תאריך זה יישקלו לפרסום בגליונות הבאים.

קבלת המאמרים כפופה להליך שיפוט כמקובל בכתבי עת אקדמיים.

עורכים: עופר אשכנזי ועדי ערמון

מועצת המערכת: עדי אפעל, עופר אשכנזי, סטיבן אשהיים, ז'וזה ברונר, אילן גור-זאב, דן דינר, שולמית וולקוב, יפעת וייס, אביהו זכאי, מיכאל טוך, ניצן לייבוביץ', פול מנדס-פלור, עופר נור, דיוויד סורקין, קציעה עלון, משה צימרמן, כריסטוף שמידט, יוג'ין שפרד

מנהל הפקה: מתיאס שמידט

דואר אלקטרוני: koebner.yearbook@gmail.com

אתר הבית: http://koebner.huji.ac.il/

*הודעה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד